BIBIN


Bijzondere Islamitische Begraafplaats In Nederland

Grafrecht kopen

Kostenopbouw graf in Riyad al Jannah

Een vaak gehoorde opmerking is dat BIBIN vraagt om donaties (Sadaqa) om de begraafplaats te
kopen en ondertussen worden er graven verkocht tegen een bedrag van €1.585. Hoe is dat mogelijk?
Het is goed dat deze opmerking gemaakt is want daardoor is BIBIN instaat om meer duidelijkheid te
geven over de donaties en inzamelingsacties.

Met de opbrengsten van de donaties en inzamelingsacties zal Inshallah de begraafplaats worden
aangekocht. Wanneer dat gelukt is zal BIBIN bij de verkoop van een graf de prijs van de grond niet in
rekening brengen want het geld daarvoor is immers al via Sadaqa al binnengekomen.
We moeten ons goed realiseren dat de prijs van de grond maar een onderdeel is van de totale kosten
van een graf. Daarnaast zijn er ook andere kosten die betaald moeten worden om een moslim een
eeuwige grafrust te kunnen garanderen. Hieronder zal aangegeven worden hoe de kostenopbouw uit
bestaat.

BIBIN vraagt voor een grafrecht voor onbepaalde tijd inclusief onderhoud en beheer de prijs van
€1.585 incl. btw en indien de grond door middel van sadaqa betaald is zal van dit bedrag €285.-
incl.btw afgetrokken worden. Dan blijft er nog €1.300 over. Met dit bedrag zal de begraafplaats
ingericht worden, inclusief de bouw van een ontvangstruimte. Daarnaast zal hiervan ook het eeuwig
onderhoud en eeuwige grafrechten betaald worden alsmede administratiekosten.

Daarnaast zal BIBIN ook nog €1.415 in rekening brengen.Van dit bedrag zal de bekisting betaald
worden voor €1000, graf openen en sluiten €185,- en het plaatsen van een herdenkingssteen,
inclusief inscriptie, €150. Tenslotte komt hier nog €80 aan administratiekosten bij.

In totaal kost een graf dus €3000 voor Riyad al Jannah.

 

Klik hier voor het kopen van een grafrecht.