Telefoon: +31 30 737 00 25 Ma t/m vr (08:30 – 13:00) info@bibin.nl

BIBIN

Eeuwigdurend grafrecht of onbepaalde tijd?

Eeuwigdurend grafrecht of onbepaalde tijd?

De wet op de lijkbezorging laat de mogelijkheid aan religieuze groeperingen om zelf begraafplaatsen op te richten, te beheren en de graven zo lang in stand te houden. Deze wet bepaalt dat graven voor een bepaalde tijd uitgegeven kunnen worden. Maar als er niets over wordt afgesproken, is het onbepaald.

De wettelijke term onbepaalde tijd is hetzelfde als het woord eeuwigdurend. Eeuwigdurend komt niet voor in de wet. De term eeuwigdurende wordt in de wetgeving echter niet gebruikt en daarom heeft BBIN ook voor onbepaalde tijd gekozen. Aangezien BIBIN een eigen begraafplaats beheert, kan BIBIN de graven zo lang mogelijk in stand houden. Dit betekent dat het graf blijft bestaan zo lang de begraafplaats blijft bestaan.