Telefoon: +31 30 737 00 25 Ma t/m vr (08:30 – 13:00) info@bibin.nl

BIBIN

Vragen?

Meest gestelde vragen

Parkeren begraafplaats Riyad al Jannah?

Bij de begraafplaats zijn er drie invalide parkeerplekken. Daarnaast is er mogelijkheid om minder valide mensen af te zetten op de oprit aan de poort van de begraafplaats.
Voor alle overige bezoekers verzoeken wij u naar de grote parkeerplek te rijden op de Walakker, 200 meter verder op, aan u rechterkant of volg de richtingaanwijzing.

Facturatie

Wij factureren alleen naar de uitvaartonderneming. Zij zijn immers onze opdrachtgevers. De uitvaartonderneming draagt daarna verder zorg voor de verdere facturatie met de nabestaanden over de totale uitvaartkosten. Voor de factuur verwijzen wij u door naar de uitvaartonderneming.

Wanneer kunnen overledenen worden begraven?

BIBIN heeft op 24 april 2020 de begraafplaats opengesteld om de overledenen te kunnen begraven. De verantwoordelijkheid hiervan ligt volledig bij de uitvaartondernemer. 

Hoeveel graven zijn er beschikbaar?

Er zullen In Sha Allah 1500 graven beschikbaar zijn.

Wat zijn de tarieven voor de verschillende graven?

BIBIN is een stichting zonder winstoogmerk en heeft het mogelijk gemaakt dat er In Sha Allah betaalbare graven beschikbaar komen. De grond van de begraafplaats is betaald door de gemeenschap middels donaties en wordt daarom ook niet bij u in rekening gebracht. Klik op onderstaande link voor het volledige tarievenoverzicht:

 

Graf en kosten | BIBIN

Welke kosten vallen onder de begraafkosten en welke onder de uitvaartkosten?

BIBIN verzorgt geen uitvaart en biedt ook geen uitvaartverzekering aan. De tarieven van de begraafkosten en wat daarbij is inbegrepen vindt u onder punt 3. Tip: Laat u goed informeren en vraag offertes aan bij verschillende uitvaartverzekeringen.

Moet ik een uitvaartondernemer nemen voor het begraven van een Foetus (tot 24 weken)?

Bij een onvoldragen baby (foetus) tot 24 weken kun je als ouder volledig zelf beslissen hoe je afscheid wilt nemen van je kindje. Volgens de wet is een uitvaart dan namelijk niet verplicht. Er hoeft ook geen aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand, maar het mag wel.

Het is wettelijk geregeld dat een overledene ‘gepast’ moet worden vervoerd. Het is niet verplicht dat dit door een uitvaartbegeleider moet worden verricht. Een overleden baby vervoeren in de auto van de ouders wordt gezien als ‘gepast vervoer’ en is geoorloofd. Dit vervoer mag in een autostoeltje, een wiegje, een reismandje of in de armen van een van de ouders. Wettelijk gezien is er voor vervoer van de overleden baby geen artsenverklaring nodig. Ook als de baby (ongepland) thuis dood wordt geboren, mag hij in elk gepast vervoersmiddel naar het ziekenhuis worden vervoerd zonder artsenverklaring.
Veel ziekenhuizen geven voor vervoer wel een artsenverklaring mee aan de ouders. In deze verklaring staan meestal de datum en het tijdstip van overlijden, de zwangerschapsduur en de mededeling dat ouders de baby zelf vervoeren. Ouders hebben altijd de keuze om het kindje te begraven, zoals de Islam dat aan de Islamitische gemeenschap voorschrijft.

Ná 24 weken zal het kindje volgens de wet-en regelgeving begraven moeten worden en er zal een uitvaart moeten plaatsvinden.

Ik ben verzekerd via een buitenlandse bank/verzekeraar, is dit voldoende?

U dient zelf de hoogte van de uitkering van uw verzekering na te gaan en goed na te vragen waaraan dit bedrag mag worden besteed, dus ook of begraven in Nederland tot de mogelijkheden behoort.

Kan ik zelf een foetus/baby begraven zonder gebruik te maken van een uitvaartondernemer?

Dat kan, tot 24 weken maar dan moet u een aantal zaken zelf regelen:

  1. Aangifte van overlijden doen bij uw gemeente.
  2. Verlof tot begraven aanvragen bij uw gemeente; dit document neemt u mee naar de begraafplaats
  3. Een eigen registratienummer op de kafan of op het kistje plaatsen. Dit registratienummer ook vermelden op een apart document dat u meeneemt naar de begraafplaats; u kunt bijvoorbeeld als registratienummer de naam van uw kindje gebruiken of de geboorte- of sterfdatum.
  4. U koopt zelf een kistje of een mandje waarin het kindje wordt begraven.
  5. U maakt een afspraak met de administratie van de begraafplaats voor een tijdstip van begraven en maakt het bedrag voor de kosten van begraven direct over op de rekening van BIBIN. U geeft als aanvrager uw contactgegevens, uw volledige naam, voornamen, geboortedatum, adres, telefoon en e-mail door aan de administratie. U wordt dan als belanghebbende geregistreerd.
  6. U brengt het kindje op het afgesproken tijdstip zelf naar de begraafplaats in Zuidlaren

Wat is de procedure voor het begraven van een doodgeboren baby?

Voor een doodgeboren baby neemt u contact op met de uitvaartverzorger, een graf bij ons kost €510,-

Mag er in geval van doodgeboren kinderen een tweeling samen in één graf?

Ja dit mag!

Hoe lang duurt het voor een graf wordt voorzien van sedummatten?

In de lente en zomer binnen tien dagen en in de herfst en winter kan het drie maanden duren, omdat de sedummatten in deze periode moeilijk te verkrijgen zijn.

Hoe lang duurt het voor een graf wordt voorzien van een monument?

De belanghebbende krijgt alvorens eerst een e-mail om de gegevens te verifiëren en na goedkeuring zal het monument binnen twee maanden geplaatst worden.

Wat is het verschil tussen begraven worden in Nederland en in het buitenland?

De Sunnah schrijft moslims voor, om in het land waar men komt te overlijden ook te worden begraven. Op een begraafplaats van BIBIN kan de overledenen volgens de islamitische regels worden begraven. Bij voorkeur binnen 24 uur. Het begraven in Nederland levert een aanzienlijke tijdsbesparing op en minder stress.

Ook schrijft de Sunnah moslims voor om met regelmaat begraafplaatsen te bezoeken. BIBIN verlaagt de drempel voor nabestaanden om het graf van een dierbare te bezoeken wanneer hij/zij daar behoefte aan heeft.

Wat moet ik regelen om in Nederland te worden begraven?

Wilt u in Nederland worden begraven dan is het verstandig om een graf te kopen. Dit betekent dat u een plek op de begraafplaats in Zuidlaren aankoopt en daarmee een plek garandeert. Leg dit ook vast in uw testament of codicil dat u achterlaat voor uw nabestaanden.

Sommige moslims kiezen ervoor om een uitvaartverzekering af te sluiten. U kunt de informatie van uw uitvaartverzekering raadplegen en vergelijken met de diensten die BIBIN aanbiedt . BIBIN geeft geen adviezen af over verzekeraars omdat hier duidelijk meningsverschillen over zijn.

Kan ik elke uitvaartondernemer kiezen om bij BIBIN tot rust te worden gesteld?

Wij adviseren een islamitische uitvaartondernemer. Zij zijn op de hoogte van de islamitische normen en waarden. Niet -islamitische uitvaartondernemers kunnen ook bij BIBIN terecht zolang de overledenen een moslim betreft.

Kan de rituele wassing plaatsvinden in de aula op de begraafplaats?

Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk. Op de begraafplaats wordt In Sha Allah een ontvangst- en wassingsruimte gerealiseerd, wanneer deze gereed zijn kan de rituele wassing wel plaatsvinden. De uitvaartverzorger is degenen die verantwoordelijk is voor de rituele wassing. Houd er rekening mee dat het djanazah-gebed niet in deze ruimte kan worden verricht.

Is de begraafplaats toegankelijk voor mindervaliden?

Op dit moment is de begraafplaats deels toegankelijk voor mindervaliden. Helaas zijn er geen rolstoelen beschikbaar. De paden naar de graven zijn onverhard en voor mindervaliden niet toegankelijk. De begraafplaats beschikt wel over een invalidentoilet en er is ruimte om op een taxi te wachten. Wanneer de begraafplaats gereed is In Sha Allah dan is het ook voor mindervaliden geheel toegankelijk.

Kan ik een lichaamsdeel begraven?

Ja dat kan op twee manieren:

1. U kunt ervoor kiezen om een lichaamsdeel te begraven in een volwassengraf, zodat later bij overlijden de overledene bijgelegd kan worden. Dit betekent concreet dat u een volledig graf dient te reserveren. In dit geval betaalt u €3075,- van de reservering van het volledige graf.

Dit bedrag dient gelijk betaald te worden. Bij een latere bijlegging worden er alleen opnieuw kosten gerekend voor het graf openen en sluiten (€195,-) + administratiekosten (€85,-). Let op; kosten voor graf openen en sluiten + administratiekosten kunnen wijzigen door jaarlijkse indexering en kostenstijgingen

2. U begraaft alleen het lichaamsdeel zonder bijlegging bij overlijden. In dit geval betaalt u alleen €565,-. Let op! Hier kan later niet bij overlijden de overledene bijgelegd worden, omdat het lichaamsdeel wordt begraven in een graf, vergelijkbaar met die van een baby.

Heeft BIBIN nog andere locaties op het oog om islamitische begraafplaatsen te realiseren.

Voorlopig richt BIBIN zich nu op de begraafplaats in Zuidlaren. Uiteraard heeft BIBIN de ambitie om zoveel mogelijk zelfstandige begraafplaatsen te realiseren. Informatie hierover plaatsen wij op onze website en Facebookpagina. Kent u een locatie voor een mogelijke tweede islamitische begraafplaats in Nederland? Neem dan alstublieft contact op met BIBIN.

Kan iemand vanuit België begraven worden in Nederland?

We sluiten aan op wat het besluit op de lijkbezorging heeft bepaald: ja, het is mogelijk. Het vervoeren van de overledene en de vereiste papieren kunnen door een islamitische uitvaartorganisatie in België geregeld worden.

Iemand wil een overledene herbegraven op de islamitische begraafplaats. Wat is daar voor nodig?

Personen die een overledene moslim willen overplaatsen naar Riyad Al Jannah dienen contact op te nemen met de islamistische uitvaartorganisatie die hun kan helpen met de papieren. Voor het opgraven dient namelijk toestemming verleend te worden. Die organisatie zal dan namens betrokkene contact kunnen opnemen met BIBIN.

Is het mogelijk om binnen 24 uur begraven te worden?

Ja dat kan onder de volgende voorwaarden:
1) Zolang er ruimte is op de dag van begraven
2) De melding moet voor 09.00 in de ochtend binnen zijn om op de zelfde dag te kunnen begraven. Als de melding na 09.00 in de ochtend binnen komt dan kan de volgende dag begraven worden.
3) De verplichten documenten ( verlof tot begraven ) moeten aanwezig zijn en overgedragen worden voor er begraven wordt
4) Betaling moet voldaan zijn.

Is het toegestaan om losse voorwerpen (bijv: kaarsen, beelden, bloemen, eigen grafsteen etc.) bij het graf te plaatsen?

Vanwege de uniformiteit, sobere en nederige uitstraling die BIBIN wil behouden en bewaken is het niet toegestaan om dergelijk voorwerpen te plaatsen bij het graf. Bij het toch plaatsen van dergelijke voorwerpen worden deze altijd verwijderd.