BIBIN


Bijzondere Islamitische Begraafplaats In Nederland

Statuten

Administratieve verplichtingen

BIBIN hanteert het volgende beloningsbeleid:
Bestuurders maken geen aanspraak op vergoedingen. De werkzaamheden voor BIBIN zijn onbezoldigd.

Verklaring:
BIBIN heeft geen onkostenvergoedingen of vacatiegelden aan haar bestuurders betaald.

 

Statuten BIBIN