BIBIN


Bijzondere Islamitische Begraafplaats In Nederland

Islamitische begraafplaats

Iedere ziel zal de dood proeven” (surah Aali ‘Imraan: 185). Het is dan ook een ingrijpende gebeurtenis als een geliefde, dierbaar familielid of kennis overlijdt. Op dat moment komt er veel op de nabestaanden af. Bij moslims dient het hele proces ook nog eens binnen de islamitische kaders plaats te vinden. Dit is vaak niet gemakkelijk. Een islamitische begrafenis heeft specifieke eisen.

De meest zwaarwegende eis die moslims aan hun laatste rustplaats stellen, is de garantie dat de grafrust eeuwigdurend is. Vanuit de aanbodkant is bekend dat de huidige Nederlandse begraafplaatsen geen eeuwige grafrust garanderen. Op begraafplaatsen in eigen beheer kan die garantie wél worden gegeven. De wet biedt deze mogelijkheid.