Telefoon: +31 30 737 00 25 Ma t/m vr (08:30 – 13:00) info@bibin.nl

Uitleg inzameling

De islamitische begraafplaats in Tiel is bedoeld om het begraven van onze overledenen nog laagdrempeliger en betaalbaarder maken. Stichting BIBIN hoeft niet meer uit te leggen, dat we een non-profit organisatie zijn: vanuit de oemmah voor de oemmah. Ondanks het feit, dat we als begraafplaats de goedkoopste van heel Nederland zijn, willen wij vanuit de gedachte van collectieve verantwoordelijkheid en principes de kosten nog meer naar beneden halen.

Wat hebben wij hiervoor nodig en hoe hopen wij dit te realiseren in sha Allah?
Allereerst is het nodig om het geld van de aankoop van de grond terug te verdienen, zodat we die kosten niet meer door hoeven te berekenen in de begrafeniskosten, zoals we dit in Zuidlaren hebben gedaan. Doordat het stuk grond dan is gedoneerd, wordt de grondprijs niet meer doorberekend.

Daarnaast zijn er allerlei kosten die wel doorberekend moeten worden aan de nabestaanden. Dit zijn de grafkelders en het ingraven en sluiten van de kelders. Ook dit zijn kosten die wij de oemmah bespaard willen houden. Dan zijn nog niet de kosten meegerekend van onderhoud voor onbepaalde tijd, eenmalige kosten voor grafrechten, administratiekosten, etc.

Om een duidelijk beeld te schetsen van hoeveel geld stichting BIBIN nodig heeft is er besloten om dit uiteen te zetten in vier Fases:

Fase 1: Inzameling voor de aankoop van het stuk grond
Elk graf wordt gefinancierd door individuele bijdragen van €99,-. Dit bedrag dekt het totale bedrag voor de aankoop van de grond per graf. Het bedrag is inclusief de kosten die zijn gemaakt in het voortraject, overdrachtsbelasting en overnamekosten. De begraafplaats zal in sha ALLAH ruimte bieden voor ongeveer 5.000 begraafplaatsen.
5.000 X €99 = €495.000,-

Fase 2: Inzameling voor grafkelders
Een additionele inzameling van €480,- per graf om de kosten van grafkelders te dekken.
5000 X 480 = €2.400.000

Fase 3: Inzameling voor het openen en sluiten van graven
Dit betekent dat de grafkelders ingegraven (in de grond) moeten worden gelegd en moeten worden afgedekt. Dit kost ons een bijdrage van €250,- per graf om dit te kunnen financieren.
5000 X €250 = €1.250.000

Fase 4: Inzameling voor de monumenten op de graven
Dit zijn de RVS platen met naam, geboortedatum en overlijdensdatum.
5000 X €111 = €555.000

Indien we in staat zijn om alle vier de inzamelingen succesvol af te ronden, zou dit een totale korting van €932,- per graf opleveren, waardoor het graf beschikbaar wordt tegen een kostprijs van €2143,-.

Totale doel en streefbedrag van de complete inzameling:

Fase 1: 5000 X €99,- €   495.000
Fase 2: 5000 X €480,- €2.400.000
Fase 3: 5000 X €250,- €1.250.000
Fase 4: 5000 X €111,- €   555.000
Totaal: 5000 X €932,- €4.700.000