BIBIN


Bijzondere Islamitische Begraafplaats In Nederland

Wilsbeschikking

Heeft u goed nagedacht over de uitvaart en de invulling daarvan? Weten uw dierbaren wat uw wensen zijn? Weet u waar u begraven wenst te worden? En weten uw familie en nabestaanden waar en op welke manier u vervoerd zou willen worden?

Dit kan u schriftelijk vastleggen in een wilsbeschikking. Een laatste wilsbeschikking is bedoeld om duidelijk te maken hoe uw uitvaart moet gaan verlopen en om alle wensen daaromtrent kenbaar te maken. Deze verklaring dient u persoonlijk te ondertekenen.

U kunt uw wensen ook laten opnemen in uw testament. Een testament weegt uiteraard zwaar. Mocht u geen testament hebben, dan is een codicil voldoende.

In principe kan iedereen een codicil schrijven. Hiervoor is zelfs een met de hand geschreven briefje met vermelding van de volledige naam en geboortedatum, voorzien van een handtekening met vermelding van plaats en datum voldoende. In artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging staat dat als de wens bekend is, die gevolgd moet worden, ook al staat die niet op papier. Maar op het moment dat er mogelijk twijfel is of als nabestaanden niet willen meewerken aan een begrafenis volgens de Islamitische codex of die wens ter discussie stellen, is een codicil verstandig. U kunt uw nabestaanden een fotokopie van het codicil geven, zodat zij bekend zijn met uw wensen.

Voorwaarden aan codicil:
1. Voor uw codicil neemt u papier dat lang houdbaar is. Denk ook aan een pen waarvan de inkt niet vervaagt. Het codicil moet lang houdbaar kunnen zijn, namelijk tot na het overlijden.
2. Het codicil moet helemaal handgeschreven zijn. In het codicil kunt u ook legaten opnemen. Dit betekent dat u aan een bepaalde persoon iets toekent. Hieronder ziet u een voorbeeld.
3. Onder het codicil moeten een handtekening en een datum staan.
4. Als u het codicil klaar heeft, bewaar het dan op een plek waar uw nabestaanden het na uw dood gemakkelijk kunnen vinden. U zou uw nabestaanden ook kunnen informeren dat u een codicil heeft. Wilt u uw codicil veranderen? Vernietig dan uw eerdere codicil en maak een nieuwe.

 

Voorbeeldcodicil:

“Ik, (naam, geboortedatum en geboorteplaats) verklaar dat na mijn dood, met mij volgens de Islamitische godsdienstcodex zal worden gehandeld. ”( U kunt eventueel ook verklaren waar u begraven wil worden e.d. en wat u aan wie wil nalaten en wie de wassing (Ghusl) mag uitvoeren.).

Plaats en datum,                        Naam en voornaam (duidelijk leesbaar):
………………………….., …………….., …………………………………………

Handtekening,
………………..