Telefoon: +31 30 737 00 25 Ma t/m vr (08:30 – 13:00) info@bibin.nl

Nieuws

Utrechtse moslims werken aan centrale islamitische begraafplaats

“Wij gaan de eerste volledig islamitische begraafplaats opzetten, compleet met een eigen uitvaartcentrum. Een uitvaartcentrum waar de rituele bewassing kan plaatsvinden, het uitvaartgebed en de begrafenis.”, zo vertelt Ismael Hagens ons. Ismael is de voorzitter van de anderhalf jaar geleden opgerichte stichting met de naam Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland (Biben). MoslimVandaag sprak met hem over de noodzaak van een nieuwe begraafplaats en de concrete plannen die de stichting heeft.

Over een aantal jaren zijn er tienduizenden graven nodig voor een vergrijzende en groeiende moslimpopulatie die Nederland. Op dit moment lijkt er nog weinig noodzaak voor een zuiver islamitische begraafplaats, omdat de eerste en tweede generatie moslims er vaak voor kiezen om te worden begraven in het land van herkomst, meestal Turkije of Marokko. We zien dan ook dat de huidige islamitische begraafplaatsen vooral bezet worden door bekeerlingen en jong overleden kinderen.

De noodzaak

De noodzaak voor een grote capaciteit aan moslimgraven in Nederland is over 20 tot 50 jaar naar verwachting enorm. Uit eigen onderzoek van de stichting blijkt dat 95% van de moslims uit de derde en vierde generatie ervoor kiezen om in Nederland te worden begraven. Met een huidige moslimpopulatie van 1,1 miljoen gaat dat over een aantal jaren duizenden graven nodig zijn voor moslims in Nederland. De groep bekeerlingen wordt immers groter met schattingen tussen 25.000 en 50.000.

Bekeerlingen zijn vaak jong en de grote aantallen zijn na 2000 erbij gekomen. Deze groep heeft nu nog niet veel natuurlijke sterfgevallen. Deze bekeerlingen worden natuurlijk ouder en zullen vroeg of laat komen te overlijden. Over 50 jaar zijn er tienduizenden islamitische graven nodig. De vraag is dus niet zozeer of er een islamitische begraafplaats moet komen, maar waar en hoeveel. In een land met meer dan 450 moskeeën zal ook de noodzaak voor eigen begraafplaatsen zich aandienen.

Eeuwige grafrust

Op dit moment zijn er tientallen islamitische begraafplaatsen in Nederland die op het terrein van een algemene begraafplaats of een katholieke begraafplaats liggen. Een van de bezwaren voor de islamitische gemeenschap is altijd het ruimen van graven geweest na tien of twintig jaar. Als de familie geen huur meer betaalt of de nabestaanden zijn overleden wordt het graf opgegraven en worden de beenderen van de overledenen gestort in de ‘knekelput’, om daarna te worden vergruisd. De moslims willen dus net als de joden een begraafplaats op eigen gekochte grond met eigen gebouwen.

Centrale begraafplaats

Stichting Bibin is momenteel in gesprek met de gemeente Utrecht over een stuk grond dat bestemd is voor een algemene begraafplaats. De aanbestedingsprocedure voor het uitgeven van deze grond wordt doorgaans binnen zes maanden afgerond. Hagens verwacht dat er geen vraag zal zijn naar de exploitatie van een algemene begraafplaats, omdat er op andere begraafplaatsen veel overcapaciteit is. In dat geval kan de grond bestemd worden voor een islamitische begraafplaats.

De stichting wil op de grond een compleet islamitisch uitvaartcentrum bouwen en een begraafplaats met ruimte voor drieduizend graven. De kosten voor de aankoop van de grond en de bouw van het uitvaartcentrum worden door de stichting geraamd op 3,5 miljoen euro. Voor dit bedrag doet de stichting een beroep op giften van particulieren en moslimorganisaties via benefietactiviteiten. Daarnaast gaat de stichting ambassades moslimlanden aanschrijven om bij te dragen aan de realisatie van de islamitische begraafplaats.

Informatie over stichting Bibin kunt u vinden op www.bibin.nl.